Members‘ Portfolio
Welcome to the portfolio of our members that will help you to orient yourself in the comprehensive product portfolio of ITS&S membership. An alphabetical list of members can be found here. For more information please contact our association office.
Transport telematic industry:
               
 
Company
Name and surname
Email
Webpage
ALMAPRO, s. r. o.
Ing. Zdeněk Pliška
pliska@almapro.cz
www.almapro.cz
AŽD Praha, s.r.o.
Patrik Reiniš
reinis.patrik@azd.cz
www.azd.cz
Brněnské komunikace a. s.
Ing. Roman Nekula, MBA
nekula@bkom.cz
www.bkom.cz
CAMEA, spol. s r.o.
Ing. Pavel valenta
p.valenta@camea.cz
www.camea.cz
CE-Traffic, a.s.
Ing. Jiří Novobilský
jiri.novobilsky@ce-traffic.com
www.ce-traffic.com
CEDA Maps a.s.
Mgr. Radovan Prokeš
prokes@ceda.cz
www.ceda.cz
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Ing. Martin Bambušek
martin.bambusek@cdv.cz
www.cdv.cz
CITYA mobility s.r.o.
Dominik Janík
dominik@citya.io
www.citya.io
ConSalt s.r.o.
Ing. Aleš Lebl
lebl@consalt.cz
www.consalt.cz
CROSS Zlín, a.s.
Ing. Tomáš Juřík
jurik@cross.cz
www.cross.cz
ČD - Informační Systémy, a.s.

www.cdis.cz
ČD-Telematika a.s.
Ing. David Wolski
david.wolski@cdt.cz
www.cdt.cz
Československá obchodní banka, a.s.
Ing. Jan Kubíček
jakubicek@csob.cz
www.csob.cz
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Ing. David Švingr
svingr@svt.cz
www.svt.cz
ČVUT - Fakulta Dopravní
Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
hrubes@fd.cvut.cz
www.fd.cvut.cz
Deloitte Advisory, s.r.o.
Ing. Lukáš Filip
lfilip@deloittece.com
www.deloitte.cz
Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.
Ing. Jiří Vodrážka
vodrazka@dpp.cz
www.dpp.cz
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Ing. Milan Hanzal
hanzal.m@dpmcb.cz
www.dpmcb.cz
DTS-Praha a. s.
Ing. Cyril Poukar
cpoukar@dtspraha.cz
www.dtspraha.cz
ELA Blockchain Services a.s.
Ing. Otto Havle
havle@elachain.cz
www.elachain.cz
ELTODO, a.s.
Ing. Libor Povejšil
povejsill@eltodo.cz
www.eltodo.cz
evolving systems consulting, s.r.o.
Ing. Richard Sysala
Richard.Sysala@evolvsys.cz
www.evolvsys.cz
HERE Czech Republic s.r.o.
Ing. Martin Švec
martin.svec@here.com
www.here.com
ChanGroup s.r.o.
Jaroslav Chán
chan@changroup.cz
www.changroup.cz
CHAPS spol. s.r.o.
Ing. David Švingr
svingr@chaps.cz
www.chaps.cz
Ing. Ivo Herman, CSc.
Ing. Ivo Herman, CSc.
herman@herman.cz
www.herman.cz
Inoxive s.r.o.
Ing. Ondřej Zaoral, Ph.D.
ondrej.zaoral@inoxive.in
www.inoxive.in
INTENS Corporation s.r.o.
Ing. Martin Volný
volny@intens.cz
www.intens.cz
Kistler Eastern Europe s. r. o.
Michal Izák
michal.izak@kistler.com
www.kistler.com
Koordinátor ODIS s.r.o.
Ing. Aleš Stejskal
ales.stejskal@kodis.cz
www.kodis.cz
KORDIS JMK, a.s.
Ing. Jiří Horský
jhorsky@kordis-jmk.cz
www.kordis-jmk.cz
Krajský úřad Pardubického kraje
Ing. Leoš Beran
leos.beran@pardubickykraj.cz
www.pardubickykraj.cz
Krajský úřad Zlínského kraje
Ing. Pavel Kavan
pavel.kavan@kr-zlinsky.cz
www.kr-zlinsky.cz
Magistrát města Brna, odbor dopravy
Ing. Nataša Lžičařová
lzicarova.natasa@brno.cz
www.brno.cz
Magistrát města České Budějovice
Michal Šram
sramm@c-budejovice.cz
www.c-budejovice.cz
MEDIPO-SI, s.r.o.
Ing. Tomáš Vidomec, BA
t.vidomec@medipo.cz
www.medipo.cz
Metrostav TBR a.s.
Radomír Zelenka
radomir.zelenka@m-tbr.cz
www.m-tbr.cz
Mikroelektronika s.r.o.
Ing. Luboš Novotný
l.novotny@mikroelektronika.cz
www.mikroelektronika.cz
Mobility and Intelligence s.r.o.
Mgr. Marek Ščerba
marek.scerba@mai-systems.cz
www.mai-systems.cz
NTD group, a.s.
Ing. Jiří Longin
jiri.longin@ntd.cz
www.ntd.cz
O2 Czech Republic a.s.
Ing. Jiří Vítek
vitek.j@o2.cz
www.o2.cz
ODP-software spol. s.r.o.
Vladimír Matoušek
matousek@odp.cz
www.odp.cz
OLTIS Group a. s.
Ing. Jiří Čáp, Ph.D.
jiri.cap@oltisgroup.cz
www.oltisgroup.cz
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Ing. Jiří Ptáček, MBA
ptacek@pmdp.cz
www.pmdp.cz
PRAGOPROJEKT, a.s.
Jan Musil
musil@pragoprojekt.cz
www.pragoprojekt.cz
Prague Advanced Technology and Research lnnovation Center, a.s.
Ing. Lubomír Šembera
lubomir.sembera@patric.expert
www.patric.expert
R ALTRA spol. s r.o.
Ing. Miroslav Šůstek
m.sustek@protank.cz
www.protank.cz
Rebut s.r.o.
Ing. Jiří Bartoň
barton@rebut.cz
www.rebut.cz
ROCON METEO spol. s r.o.
Ing. Pavel Ryvola, MBA
ryvola@rocon.cz
www.rocon.cz
ROPID
Ing. Jan Šimůnek
simunek.jan@ropid.cz
www.ropid.cz
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Vilém Podešva
podesva@rowanlegal.com
www.rowanlegal.com
ŘSD ČR
Ing. Roman Voříšek
roman.vorisek@rsd.cz
www.rsd.cz
SPEL, a. s.
Tomáš Smolík
tsmolik@spel.cz
www.spel.cz
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Ing. Bruno Wertlen, PhD.
bruno.wertlen@swarco.com
www.swarco.com/stcz
Tam Tam Research, s.r.o.
Ing. Petr Bureš
petr.bures@tamtamresearch.com
www.tamtamresearch.com
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Martin Pípa
martin.pipa@tsk-praha.cz
www.tsk-praha.cz
Technokom CZ s. r. o.
Andrey Bondarenko
baa@tk-nav.com
www.tk-nav.cz
Telprojekt, s.r.o.
Ing. Pavel Šulc
sulc@telprojekt.cz
www.telprojekt.cz
totalTRANS s.r.o.
Martin Kubisa
mkubisa@totaltrans.eu
www.totaltrans.eu
Tritium Systems, s.r.o.
Ing. Tomáš Šmerda, MBA
tomsmerda@tritiumsystems.cz
www.tritiumsystems.cz
ÚAMK a.s.
Ing. Oldřich Vaníček
oldrich.vanicek@uamk.cz
www.uamk.cz
VARS BRNO, a.s.
Ing. Tomáš Miniberger
tomas.miniberger@vars.cz
www.vars.cz
VisionCraft s.r.o.
Robert Pinkas
pinkas@visioncraft.ai
www.visioncraft.ai
Westercom s.r.o.
Ing. Jakub Samek
samek@westercom.eu
www.westercom.eu
XT-Card a.s.
Ing. Martin Rejzl
martin.rejzl@xt-card.cz
www.xt-card.cz
Yunex, s.r.o.
Ing. Martin Němec
martin.nemec@siemens.com
www.yunextraffic.com
ZDAR, a. s.
Ing. Richard Latislav
latislav@zdar.cz
www.zdar.cz
Značky Praha s.r.o.
Ing. Michal Hajoš
m.hajos@znacky-praha.cz
www.znacky-praha.cz
Žilinská univerzita v Žilině
prof. Ing. Alica Kalašová, PhD.
kalasova@fpedas.uniza.sk
www.uniza.sk