Contacts

ITS&S – Sdružení pro dopravní telematiku, z. s.
Company ID: 70818461
Tax ID: CZ70818461
Offices and postal address:
ITS&S – Sdružení pro dopravní telematiku, z. s.
Roman Srp
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4-Podolí
Czech Republic
phone: +420 725 196 999
e-mail: r.srp@sdt.cz
Invoicing address and details:
ITS&S – Sdružení pro dopravní telematiku, z. s.
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4-Podolí
Czech Republic
Bank account:
ČSOB – Československá obchodní banka, Na Poříčí 24, Praha 1, Czech Republic
Account No.: 581518683/0300
IBAN: CZ32 0300 0000 0005 8151 8683
 
a