Naše vize

Informace

Doprava a rozvoj ITS v Pražské aglomeraci

Pracovní skupina SDT za účasti dalších dopravních expertů připravila a Prezidium sdružení schválilo poziční dokument SDT týkající se dopravy a rozvoje ITS v Pražské aglomeraci. Tento dokument byl představen a projednán dne 25. 4. 2018 na setkání dotčených organizací, klíčových dopravních hráčů pražské aglomerace. Od 25. 4. 2018 je tento dokument všem zájemcům veřejně k dispozici zde.

Využití bankovní platební karty v podmínkách MHD v ČR

Pracovní skupina SDT připravila a Prezidium sdružení schválilo poziční dokument týkající využití bankovních platebních karet v MHD v ČR. Od 28. 3. 2018 je tento dokument všem zájemcům veřejně k dispozici zde.

Silniční meteorologické stanice (SMS)

Pracovní skupina SDT připravila a Prezidium sdružení schválilo během roku 2017 dva poziční dokumenty týkající Metodiky výběru lokalit pro SMS a soubor parametrů a doporučení pro výstavbu SMS. Metodiku výběru naleznete zde a Soubor technických parametrů zde.

Zadávání inovativních veřejných zakázek v dopravní telematice podle nové právní úpravy

Pracovní skupina SDT připravila a Prezidium sdružení schválilo během roku 2016 poziční dokument týkající se pořizování systémů a služeb ITS dle nové právní úpravy zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, který nabývá účinnosti dne 1. 10. 2016. Text pozičního dokumentu naleznete zde.

ITS–Railway: další rozvoj telematiky v železniční dopravě

Pracovní skupina SDT připravila a Prezidium sdružení schválilo dne 17. 7. 2015 poziční dokument k dalšímu rozvoji telematiky v železniční dopravě. Text pozičního dokumentu naleznete zde.

13. ročník celostátní soutěže ČDS&T 2015

Dopravní stavba, Dopravní technologie, Výrazná inovace v dopravě

CENA SDRUŽENÍ PRO DOPRAVNÍ TELEMATIKU

Technologie:
Instalace traťové části AVV – železniční síť TEN-T

PŘIHLAŠOVATEL: AŽD Praha s.r.o.

Dodavatel: AŽD Praha s.r.o.

 

Cenu předal pan Roman Srp, viceprezident Sdružení pro dopravní telematiku a obdržel ji pan Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha s.r.o.

Konference Inteligentní mobilita: pilíř prosperity

Jako hlavní doprovodný program výstavy ELEKTROTECHNIKA/IT proběhne 20. 10. 2016 odborná konference Inteligentní mobilita: pilíř prosperity.

Konferenci pořádají Sdružení pro dopravní telematiku, z. s. a Pardubická výstavní a veletržní, s. r. o.

Vážení členové a přátelé SDT,

rádi bychom Vás informovali, že Sdružení pro dopravní telematiku se stalo v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník), spolkem a zároveň ke dni 2. 4. 2016 změnilo (doplnilo) svůj název a změnilo adresu svého sídla, tedy fakturační adresu.

Z tohoto důvodu Vás žádáme o zasílání veškeré korespondence na níže uvedenou adresu.

Sídlo Sdružení pro dopravní telematiku, z. s., je fakturační adresou a je také totožné s kanceláří spolku.

Sdružení pro dopravní telematiku, z.s.
Bartolomějská 291/11
110 00 Praha 1, Staré Město
IČ: 70818461
DIČ: CZ70818461
Spolkový rejstřík vedený u Městského soudu v Praze – L 10682
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. účtu: 581518683/0300

European ITS Congress 2016

Největší evropská konferenční událost v oblasti dopravní telematiky se v letošním roce uskuteční v Glasgow ve dnech 6 – 9 června. Hlavním téma kongresu „Delivering Future Cities Now“ se opírá o zkušenosti města Glasgow při zavádění principů Chytrých měst a také o skotské zkušenosti v oblasti inteligentního řízení dopravy. Součástí kongresu bude i první evropský summit primátorů.

13. ročník celostátní soutěže ČDS&T 2015

Dopravní stavba, Dopravní technologie, Výrazná inovace v dopravě

Ve čtvrtek 11. 2. 2016 proběhla tisková konference společnosti TOP EXPO CZ, na které byla odborná veřejnost seznámena s kategoriemi a podmínkami v pořadí již 13. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE roku 2015.

Cílem soutěže je profesionální prezentace oborů české dopravní stavitelství a inženýrské profese nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. Do soutěže mohou být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které se v této soutěži od 1. 1. 2011 dosud neprezentovaly a byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR do 31. 12. 2015.

SDT tuto soutěž podporuje, proto vyzýváme všechny členy k přihlášení Dopravních systémů a technologií.

Organizaci a příjem přihlášek organizuje společnost TOP EXPO CZ.

Kompletní informace a přihlášky najdete na: www.top-expo.cz/cds-2015/.

Shromáždění členů SDT

V souladu s článkem 6, bodem 3. platných Stanov SDT svolává Prezidium SDT Shromáždění členů sdružení SDT na termín 21. ledna 2016 od 14:00 hod. (prezence od 13:30 hod.)
Místem Shromáždění je kino PONREPO, Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1.

Dále v souladu s článkem 2, bodem 2. Volebního řádu SDT je tímto vyhlášen termín a místo voleb do Prezidia a Revizní komise SDT.

Termín pro podání přihlášky kandidáta do těchto orgánů je 18. 1. 2016.

Prezidium, revizní komise a kancelář SDT přeje všem svým členům a přátelům Sdružení pro dopravní telematiku krásné prožití vánočních svátků a mnoho pracovních a osobních úspěchů v roce 2016!

PF 2016

Konference Inovace v platebních kartách

21. října 2015 proběhne v Konferenčním centru ČNB na Senovážném náměstí 30 v Praze 1 Konference Inovace v platebních kartách.

Aktuální informace ze zahraničí, i z tuzemska, ukazují, že jednou z nejdynamičtěji se měnících a rozvíjejících oblasti služeb, jsou platební karty a navazující produkty a služby (např. doprava, obchod).
Letošní ročník konference bude proto zaměřen především na změny, hrozby a příležitosti, které finančním institucím, sektoru dopravy, obchodu a státní správy a samosprávy, přinášejí inovace v bezhotovostních platbách.

XXIII. ročník Volejbalového turnaje o pohár ministra dopravy

Ve dnech 11. – 13. 9. 2015 proběhne ve Žďáru nad Sázavou XXIII. ročník Volejbalového turnaje o pohár ministra dopravy. Organizátorem akce je Sdružení pro dopravní telematiku spolu s Ministerstvem dopravy, společností ZDAR, a. s., TJ Žďár nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou.

SDT partnerem Expedice Mars

Co to je Expedice Mars: Konkurz na dětskou vesmírnou posádku. Vítězové konkurzu (12 finalistů) procházejí výcvikem v Evropském vesmírném centru v Belgii a podniknou simulovaný let do vesmíru.

Cíl: popularizace vědy, technických a přírodovědných oborů, astronomie, poznávání, výzkumu...

Historie: První simulovaný let v roce 2004. Pak každý následující rok. V roce 2014 už 11. ročník.

Počet účastníků: Průměrně v ročníku 300 dětí, do roku 2014 konkurzem prošlo na 3 000 dětí. Výcvik kosmonautů a simulovaný let si vyzkoušelo 120 dětí.

Odborní spolupracovníci a konzultanti: Kosmonauti a patroni Vladimír Remek a Ivan Bella, dále Oldřich Pelčák, Milan Halousek, Jakub Haloda, Boris Valníček, Marcel Grün, Pavel Suchan, Dušan Majer, MUDr. Josef Dvořák, Vlado Milunič a další.

Expedice Mars jako odrazový můstek: Expedice Mars je pro mnohé účastníky odrazovým můstkem, který jim pomáhá v prestižních tuzemských i zahraničních soutěžích a ve světě vědy. Úspěšné finalisty zapojujeme do organizace dalších ročníků Expedice Mars. Z několikastránkového seznamu úspěchů vybíráme:

5 účastníků EM v letech 2008–11 International Space Camp 2009 (NASA, Huntsville, USA)
2 účastníci EM v letech 2007-8 European Space Camp 2007 (Andoya, Norway)
3 účastníci EM v roce 2013 Studentský vědecký festival INTEL ISEF, USA
4 účastníci EM International Space Development Conference, San Diego, USA
Petr Adámek Roční studium techniky a letectví na univerzitě v USA, dnes
pilot ČSA
Veronika Šímová ZeroG (simulated weightlessness) v roce 2007
Michal Vyvlečka Stáž na Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR (2010-2012)
Cena Nadačního fondu J. Heyrovského (2012)
Zakladatel neziskové organizace pro vzdělávání mládeže Věda z kufru
Marek Novák Cena TALENT roku 2012, 2014 cena na celosvětové soutěži mladých vědců v USA

Celá řada účastníků EM získala medaile nebo zvítězila v Mezinárodních astronomických a astrofyzikálních olympiádách.

Uznání pro Expedici Mars: Od roku 1995 je pořadatelská organizace (Klub Domino, Dětská tisková agentura) uznaná Ministerstvem školství pro práci s dětmi a mládeží. V roce 2010 poděkování MŠMT za práci pro mladou generaci. V roce 2012 Medaile MŠMT.V roce 2009 na světovém setkání kosmonautů v Praze medaile Alexeje Leonova.

Expedice Mars v médiích: Každoročně se média o EM zajímají. Úspěchy účastníků jsou pravidelně v regionálních i celoplošných denících. Reportáž z návratu ze simulovaného letu každoročně ve zpravodajství ČT, několikrát v TV Barrandov, Prima a NOVA. V ČT dále v pořadech Objektiv, Prizma, Sama doma, Planeta YO, Zprávičky. Od prvního ročníku spolupráce s Českým rozhlasem – Radiožurnálem, Dvojkou, Reginou.

Maskoti EM: Medializaci napomáhají i maskoti. Prvním byl po vzoru astronauta Feustla Krteček, dále postavičky Čtyřlístku a zatím posledním maskotem je Igráček.

Více informací najdete na stránkách www.expedicemars.eu nebo na facebooku www.facebook.com/ExpediceMars.

Česko-Korejské ITS Forum

Korea Trade - Investment Promotion Agency ve spolupráci se Sdružením pro dopravní telematiku pořádá dne 28. 5. 2015 od 9.00 hod. v hotelu Diplomat – Praha – Česko–Korejské ITS Forum..

Program tohoto ITS Fóra je rozdělen do dvou částí.

V dopoledních hodinách prezentace české a korejské strany a v odpoledních hodinách jsou individuální setkání s představiteli korejských firem. Jednacím jazykem je angličtina.

Seznam korejských firem, celodenní program a pokyny pro rezervaci času schůzek jsou zde.

Registrujete se prosím na tuto akci – Martina Kopečná – martina.kopecna@kotra.cz – 245 005 658.
Pokud se budete registrovat e-mailem – prosíme do kopie – j.tomrle@sdt.cz

12. ročník celostátní soutěže ČDS&T 2014 – Dopravní stavba, Dopravní technologie, Výrazná inovace v dopravě

Dne 26. 1. 2015 byly vyhlášeny podmínky již 12. ročníku celostátní soutěže, ČDS&T 2014 – Dopravní stavba, Dopravní technologie, Výrazná inovace v dopravě.

Tato soutěž si klade za cíl prezentovat zlepšující se kvalitu dopravní infrastruktury České republiky. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo dopravy. Soutěž podporují SFDI, ŘSD, SŽDC, ŘVC a také SDT.

Vyzýváme proto členy SDT k přihlášení DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A TECHNOLOGIÍ realizovaných na území ČR od r. 2008 (pokud se v soutěži dosud neprezentovaly) do r. 2014, do této soutěže.

Organizaci a příjem přihlášek zajišťuje společnost TOP EXPO CZ. Kompletní informace o soutěži a přihlášku naleznete na www.top-expo.cz/cds-2014. Termín pro přihlášení je 30. 4. 2015.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 16. 6. 2015 v Betlémské kapli.

Ustavení nové pracovní skupiny SDT – Železniční inteligentní dopravní systémy

Ve čtvrtek 19. 3. 2015 se konalo úvodní setkání nové pracovní skupiny SDT ITS-R – „Železniční inteligentní dopravní systémy“. Cílem této skupiny je zlepšení pravidel a možností potenciálu inteligentních systémů na železnici, který lze spatřovat především ve zvýšení parametrů bezpečnosti, spolehlivosti a optimalizace řízení kolejového provozu. Ustavujícího jednání pracovní skupiny SDT se zúčastnili zástupci průmyslové i akademické sféry, zabývající se problematikou zavádění inteligentních dopravních systémů.

Členové nově vzniklé pracovní skupiny se budou věnovat otázkám spojeným s problematikou zavádění inteligentních dopravních systémů na železnici. V rámci pracovní skupiny se budou zabývat integrací požadavků jednotlivých subsystémů do integrujících informačních systémů pro podporu hlavních cílů ITS-R. Skupina dále musí sledovat vývoj problematiky inteligentních dopravních systémů ve světě a koordinovat své návrhy zavádění Inteligentních dopravních systémů s požadavky interoperability Evropské unie.

Výstupem pracovní skupiny pak budou poziční dokumenty zpracovávající jak principiálními technickými aspekty zavádění ITS-R, tak identifikaci a návrh možných řešení stávajících legislativních omezení.

Prezidium a kancelář SDT přeje všem členům a přátelům SDT příjemné prožití vánočních svátků, mnoho překvapení a hezkých setkání

V novém roce štěstí, zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů!

PF 2015

Ustavení nové pracovní skupiny SDT – Kooperativní systémy

V pátek 19. 9. 2014 se na svém prvním jednání sešla nová pracovní skupina SDT – Kooperativní systémy. Pracovní skupina si klade za cíl zvýšit povědomí o možnostech a potenciálu kooperativních systémů. Pro tyto účely bude monitorován stav rozvoje kooperativních systémů ve světě spolu s aktuálními aktivitami standardizačních komisí a tyto poznatky budou zohledněny v přípravě podmínek pro jejich úspěšné zavádění v podmínkách České republiky.

V rámci svých aktivit bude vytvářet pracovní skupina znalostní a informační základnu zaměřenou na jednotlivé aplikace kooperativních systémů s přihlédnutím k plánovaným fázím jejich zavádění.

Současně se členové SDT účastnící se pracovní skupiny budou aktivně zapojovat do řešení konkrétních oblastí/otázek spojených s rozvojem a integrací nových technologií do stávajících systémů, definováním nových služeb a identifikací případných legislativních omezení, které musí být adresovány před zavedením kooperativních systémů v ČR.

XXII. ročník Volejbalového turnaje o pohár ministra dopravy

Ve dnech 5. – 7. 9. 2014 proběhl ve Žďáru nad Sázavou XXII. ročník Volejbalového turnaje o pohár ministra dopravy. O putovní poháry ministra dopravy ČR, ČESMAD Bohemia a Jana Pernera časopisu Doprava a silnice bojovalo 20 volejbalových družstev především dopravních firem a organizací ČR. Organizátorem akce bylo Sdružení pro dopravní telematiku spolu s Ministerstvem dopravy, ČSAD SVT Praha, s.r.o., TJ Žďár nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou. Generálním partnerem akce byl ČESMAD BOHEMIA a hlavním partnerem Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Po pátečním rozlosování turnaje do skupin proběhl samotný turnaj v sobotu na kurtech TJ Žďár „Na rybníčku“. Vyhlášení výsledků turnaje pak v proběhlo v sobotu 6. 9. 2014 večer v místní sokolovně.

Turnaje se zúčastnil přímo na kurtech ministr dopravy pan Antonín Prachař a večerního předání pohárů náměstek ministra dopravy pan Ladislav Němec.

Pořadí vítězných družstev a fotografie z turnaje najdete na www.busportal.cz.

SDT PARTY v BIO PONREPO

se uskuteční ve čtvrtek 5. 6. 2014 v BIO PONREPO, Bartolomějská 11, Praha 1.

Program:

16:00 – Zahájení

16:05Promítaní filmu – „Význačná událost v Zahradním Městě“

Dokumentární film ze slavnostního zahájení provozu tramvajové tratě v Zahradním Městě za účasti primátora hlavního města Prahy, dr. Karla Baxy a dalších hostí 18. 10. 1936

16:30 – Promítání filmu – „Bezstarostné cestování po železnici“

Propagační film Ministerstva železnic z roku 1937 o možnostech a přednostech cestování vlakem představuje provoz a práce na dráze a nabídku pohodlného a zábavného cestování v různých typech železničních vozů

17:00 Promítání filmu – „Rozhovory“

Dokument renomované režisérky Drahomíry Vihanové z roku 1983 zachycuje různorodé životní postoje party razičů, která se podílí na výstavbě metra trasy B v Praze. Příznačně pro Vihanovou je oproštění od dobové ideologie. Postupně citlivě zobrazuje soukromí velice odlišných charakterů dělníků.

17:30Přivítání účastníků

17:45Letní setkání členů a přátel SDT

20:00Závěr

Pozvánka

Vážení členové SDT, dovolujeme si Vás pozvat na veřejné jednání Rozšířené pracovní skupiny č. 2, Koordinační rady ministra dopravy pro ITS (KR ITS) – „Řízení dopravního provozu a informovanost“.

Jednání se koná dne 5. 6. 2014 od 9:30 hod. (9:00 hod. prezence) v BIO PONREPO, Bartolomějská 11, Praha 1.

Zapojte se do přípravy Akčního plánu ITS pro ČR pro období 2014–2020!

SDT se aktivně podílí na činnosti Koordinační rady ministra dopravy pro ITS. Předmětem naší aktuální činnosti je poskytnout dílčí obsahové příspěvky v rámci procesu zpracování „Akčního plánu ITS“ pro ČR. Úkol zpracovat Akční plán ITS vyplývá ze zápisu ze 4. zasedání Koordinační rady ministra dopravy pro inteligentní dopravní systémy (KR ITS) pořádaného dne 2. 4. 2014, na kterém bylo zřízeno pět tematických pracovních skupin a kde byli určeni koordinátoři těchto skupin.

V této souvislosti nabízíme všem členům SDT a příznivcům dopravní telematiky možnost zapojit se do činnosti těchto pracovních skupin.

JAK?

JEDNODUŠE!

Stačí včas – DO 5. 5. 2014 – vyjádřit své názory prostřednictvím webového komplexního formuláře, který je umístěný ZDE:

Celoevropskou síť národních asociací dopravní telematiky vede Čech
ITS Nationals: Network of National ITS Associations hosted by ERTICO, ITS Europe

ITS: Intelligent Transport Systems

Roman Srp: předseda sítě národních asociací ITS (Chairman ITS Nationals)
Dne 17. března 2014 byl po svém zvolení uveden v Bruselu do funkce Chairmana ITS Nationals pan Ing. Roman Srp, vice-prezident Sdružení pro dopravní telematiku. Je to poprvé, kdy se této prestižní funkce předsedy celoevropské sítě 27 národních asociací dopravní telematiky ujímá osobnost z regionu střední a východní Evropy.
Roman Srp působí v České republice od roku 2006 jako vice-prezident Sdružení pro dopravní telematiku, kde hájí zájmy české dopravně telematické komunity. SDT v současné době tvoří 77 společností a institucí ze soukromého i veřejného sektoru, které působí jak v ČR, tak v zahraničí.
Cílem nového předsedy ITS Nationals, který byl zvolen na dva roky, je intenzivnější koordinovaná podpora a vzájemná spolupráce členů sítě tj. národních asociací vedoucí k efektivnějšímu praktickému uplatnění inteligentních dopravních systémů napříč evropskými zeměmi, což ocení nejen zástupci národních, regionálních vlád, ale především řidiči, cestující a firemní uživatelé dopravní infrastruktury.
Více o ITS Nationals: www.itsnetwork.org
11. ročník celostátní soutěže -  Dopravní stavba, Dopravní technologie, Výrazná inovace v dopravě
Uzávěrka byla prodloužena do 5. 5. 2014.
Vystavovatelé představí své novinky na veletrhu FOR LOGISTIC

PVA EXPO Praha v Letňanech přivítá v termínu 15.–17. dubna 2014 návštěvníky 4. ročníku mezinárodního veletrhu FOR LOGISTIC a souběžně 13. ročníku mezinárodního veletrhu FOR INDUSTRY.
Již tradičně ve dvouleté periodicitě se mohou návštěvníci veletrhu FOR LOGISTIC těšit na prezentaci firem z oblasti dopravy, infrastruktury, logistiky, skladování a manipulace. Souběžnou akcí je veletrh strojírenských technologií FOR INDUSTRY, kde budou prezentovány nové technologie, stroje, automatizační zařízení včetně nástrojů a nářadí či materiálů a komponentů. To vše, jako i v předchozích letech, pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vystavovatelé zde představí

Zástupci firmy AERO VODOCHODY na veletrhu chtějí primárně oslovit potencionální, budoucí zaměstnance. V současné době hledají nové kolegy z důvodu rozšiřování výroby zejména na pozice technolog, konstruktér, CNC programátor nebo do oddělení kvality. Nejen pro fanoušky letectví budou mít na stánku připraveny informace o současných, ale i plánovaných projektech společnosti.
Oficiální českou premiéru zažijí na veletrhu díky MCAE SYSTEMS s.r.o. 3D tiskárny značky MakerBot, jež se v současnosti řadí mezi nejpopulárnější zařízení tohoto typu na světě. V expozici MCAE Systems nebude chybět ani ukázka optického měření průmyslovým 3D skenerem značky GOM. Prostorová data z těchto měřicích systémů jsou dnes neocenitelným nástrojem pro kontrolu kvality při vývoji výrobků a uplatnění nacházejí také při velmi přesné digitalizaci fyzických objektů. K vidění budou rovněž technologie pro vakuové tváření plastů, tzv. thermoforming, od firmy Formech. Tento výrobní proces spočívá ve tvarování nahřátých fólií vakuovým přisátím na prostorový model a uplatnění nachází například v obalovém nebo automobilovém průmyslu.
Společnost KARDEX REMSTAR je jedním z předních světových výrobců automatizovaných systémů skladování a vychystávání výtahového typu ShuttleXp® a typu páternoster MegamaRS®. Návštěvníci se můžou těšit na moderní skladovací systémy, které umožňují co nejefektivnější skladování a vychystávání produktů nebo zboží. Díky flexibilní konstrukci se přizpůsobují prostorům skladu tak, aby maximálně využívaly prostor a šetřily místo, a tím i peníze majitele. S jejich pomocí lze dosáhnout až o 80 % efektivnějšího využití skladového prostoru. Kardex také představí novou generaci softwaru pro správu skladu Power Pick Global, který obsahuje celou řadu nových funkcí pro efektivnější a rychlejší vychystávání a jednodušší sdružování objednávek. Power Pick Global umožňuje zlepšení materiálových toků prostřednictvím navádění operátorů k další položce, kterou mají vychystat, a výrazně zkracuje prostoje obsluhy. Objednávky můžou být vychystávány souběžně z několika zón a odběr artiklů bude potvrzen oskenováním čárového kódu. Nové funkce softwaru PPG eliminují „papírování“ ve skladu a prostoje obsluhy a zvyšují produktivitu práce.
Firma KASYS s.r.o. byla založena v roce 1992, jako generální zastoupení Hänel GmbH. Působí v oblasti realizací automatizovaných skladových a archivačních systémů. Základním stavebním prvkem jsou automatizované systémy Hänel Rotomat® a Hänel Lean-Lift®, které dnes představují technologii nejvyšší úrovně. Aplikacemi jsou např. výdejny nářadí a měřidel, mezioperační sklady, sklady náhradních dílů a další. Pro oblast administrativy se jedná o komplexní řešení práce s dokumenty a spisy. Od svého založení se firma aktivně zapojila do realizací špičkových logistických systémů. V průběhu času získala v oblasti skladových a archivačních systémů pevné postavení na trhu.
Společnost SMART MAPS CZ s.r.o. představí 2GIS, což je bezplatný adresář organizací s mapou města - plnohodnotný online i offline. Přes 25 mil. uživatelů již 15 rokem ve více než 250 českých, ruských, ukrajinských, kazašských, italských a kyperských městech, pravidelně využívá 2GIS pro osobní i obchodní účely. Najdete zde telefonní čísla a adresy firem, www adresy, otevírací doby, mapu vašeho města a jeho okolí, trasy městské dopravy a mnoho dalších informací.
UNIVERSAL TRANSPORT PRAHA s.r.o. funguje jako dirigent v multimediálních projektech na klíč v těžké dopravě, zahrnující řadu různých druhů dopravy, po souši, po vodě i ve vzduchu, pro zákazníky z oblastí jako je stavebnictví, větrná energie, kolejová vozidla, stroje a zařízení průmyslu a podobných odvětví po celém světě. Universal Transport se může pochlubit jednou z největších flotil pro přepravu těžkých břemen v Evropě, a proto patří mezi přední světové poskytovatele těžkých a speciálních dopravních služeb.
Německý koncern WANZL je významným výrobcem zařízení pro logistiku a průmysl. Nabízený sortiment je velmi obsáhlý a zahrnuje: paletové nástavce a kontejnery, paletové držáky, rollkontejnery, vychystávací vozíky, paletové podvozky, transportní vozíky a speciální výrobky, konstruované dle požadavků zákazníka.

Doprovodný program

Pečlivě je již také plánován doprovodný program veletrhů ve spolupráci s odbornými garanty a partnery. Například seminář na téma „Podpora inovačních firem v průmyslu“ organizovaný společně Technologickým centrem AV ČR a Inženýrskou akademií ČR, kde se účastníci dozvědí, jaké možnosti jim nabízí síť Enterprise Europe Network, která podporuje firmy a vědecko-výzkumné instituce již v 53 zemích světa, čímž pomáhá rozvíjet jejich podnikání a inovační potenciál. Mezi dalšími tématy se objeví: „Efektivní výroba a LEAN v českých podmínkách“ (organizátor: API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o.), „Podzemní doprava materiálu“ (organizátor: Vysoká škola logistiky o.p.s.) a řada dalších.

Aktivní přístup organizátorů

Celý tým společnosti ABF, a.s. je připraven potenciálním vystavovatelům nabídnout aktivní přístup, odborné konzultace v rámci výstavby expozic a umístění stánku.
Navíc organizátoři nabízí vystavovatelům část svého širokého mediálního prostoru, díky němuž si mohou zajistit maximální propagaci společnosti nejen v rámci veletrhu, ale také prostřednictvím mnoha billboardových ploch v rámci celé ČR. To vše s minimálními náklady!

Bližší informace najdou zájemci na stránkách veletrhů: www.forindustry.cz, www.forlogistic.cz

Pracovní skupina SDT – „Elektronické mýtné“
Pracovní skupina „Elektronické mýtné“, která vznikla ve Sdružení pro dopravní telematiku na konci června a svoji činnost zahájila v červenci tohoto roku, zpřístupnila na webové stránce www.elektronickemytne.cz informační bázi o problematice mýtného a financování infrastruktury. V současné době obsahuje tato informační báze téměř 100 otázek a odpovědí tematicky zaměřených na finanční a fiskální otázky mýtného, strategii zpoplatnění, ekonomiku provozu mýtného systému, možnosti a úskalí využití mýta k regulaci dopravy a další činnosti.
K představení činnosti a výstupů této pracovní skupiny, včetně představení uvedeného portálu proběhla ve čtvrtek 17.10.2013 v Praze tisková konference Pracovní skupiny SDT „Elektronické mýtné“. Za SDT se tiskové konference zúčastnili Roman Srp, Ondřej Zaoral , jako manažer pracovní skupiny a někteří její členové. Tisková zpráva je ke stažení zde.
Konference Multifunkční karty 2013 a CARDS 2013
Sdružení pro dopravní telematiku se stalo mediálním partnerem konference Multifunkční karty 2013, která se uskuteční ve dnech 15. - 16. října 2013 v Praze v hotelu Barceló. Konference se koná v rámci fóra Con4Cards, ve kterém proběhnou dvě paralelní konference Multifunkční karty 2013 a CARDS 2013.
Pořadatelem této odborné akce je společnost Institute for International Research. Hlavním tématem prvního dne konference Multifunkční karty je zejména problematika bezkontaktních technologií, loajality klientů a využití karetních dat. Mezi přednášejícími se představí mj. zástupci společnosti Visa Europe. Velmi zajímavá bude také přednáška Petera Lewis z Londýna na téma Oyster Card. Druhý den konference je zaměřen výhradně na využití multikaret v dopravě. Své zkušenosti a poznatky přednesou zástupci společnosti České dráhy či přední provozovatelé veřejné dopravy a SDT. Na konferenci budete mít výjimečnou příležitost načerpat poznatky od odborníků a diskutovat s nimi o nejnovějších trendech a vývoji.
Více na: www.konference.cz
SDT – řešitel projektu BETA
Sdružení pro dopravní telematiku se stalo od 1. 9. 2013 řešitelem projektu Interoperabilita a standardizace systémů elektronického odbavení cestujících ve veřejné dopravě, č. TB0100MD008 v rámci programu BETA veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby Ministerstva dopravy organizovaném Technologickou agenturou ČR. Cílem projektu je příprava podkladového materiálu pro koncepční a metodickou činnost Ministerstva dopravy tak, aby mohly být veřejnou správou vykonávány nezbytné kroky k zajištění interoperability systémů pro platby a odbavení cestujících ve veřejné dopravě v rámci zajištění udržitelného rozvoje dopravy.
Řešením projektu SDT navazuje na dlouhodobé a oceňované aktivity pracovní skupiny SDT Platební karty v dopravě. Projekt TB0100MD008 také úzce souvisí s jiným projektem VaV iniciovaným SDT: TA02030435 „Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě“, jehož koordinátorem je FD ČVUT a spoluřešiteli vybraní členové SDT.
11. mezinárodni dopravní kongres ETC 2013 Prague
Ve dnech 19. - 20. 9. 2013 se v Praze pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, poslance Evropského parlamentu Boguslawa Liberadzkeho, ministra dopravy Zdeňka Žáka a dalších významných osobností uskuteční 11. mezinárodni dopravní kongres ETC 2013 Prague.
Kongres ETC 2013 Prague je pořádán Evropskou platformou dopravních věd (EPTS) ve spolupráci s Fakultou dopravní ČVUT v Praze. Sdružení pro dopravní telematiku je partnerem tohoto kongresu. Mottem letošního ročníku je „Doprava jako vědní obor”.
Součástí akce je také slavnostní večer v Betlémské kapli, na kterém vyvrcholí oslavy 20-ti let existence Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Program kongresu a registrační formulář naleznete zde: www.etc2013.fd.cvut.cz.
Pro členy SDT platí speciální cena 5700 Kč (při registraci pak zaškrtněte volbu „Členové EPTS a YFE”) a do zprávy pro organizátory napište „člen SDT”. Zároveň Vás informujeme, že je stále možnost stát se také partnerem kongresu. V případě Vašeho zájmu o toto partnerství, kontaktujte Ing. Milana Sliackého sliacky@fd.cvut.cz, který Vám poskytne další informace.
Ve Sdružení pro dopravní telematiku vznikla nová pracovní skupina věnující se elektronickému mýtnému.

Novou pracovní skupinou se SDT po několika letech vrací k tématu mýtného systému, který je nejrozsáhlejším telematickým řešením v České republice.
Pracovní skupina pro elektronické mýtné začala pracovat v červenci tohoto roku. Naváže tak na tradici pracovních skupin v SDT, které se věnují mimo jiné standardizaci elektronického odbavování ve veřejné dopravě, nebo satelitní navigaci. Více v tiskové zprávě zde.

Poziční dokument „Vize rozvoje elektronického odbavení cestujících (EOC) ve veřejné osobní dopravě v ČR v roce 2023”
Pracovní skupina Platební karty v dopravě na svém posledním jednání dne 3.5.2013 po půlroční diskuzi dospěla k finální verzi pozičního dokumentu „Vize rozvoje elektronického odbavení cestujících (EOC) ve veřejné osobní dopravě v ČR v roce 2023”. V pracovní skupině SDT jsou zastoupeni členové SDT – dodavatelé technologií EOC, členové SDT – objednatelé EOC ROPID, D.P. Města Plzeň a jako hosté se jednání účastní také zástupci asociace ČAOVD a společnosti České dráhy. Poziční dokument je konsensuálním stanoviskem členů pracovní skupiny, byl schválen Prezidiem a je možné jej nyní používat jako oficiální stanovisko SDT. Dokument naleznete zde.
Nově zvolené Prezidium SDT (volená část) a Revizní komise SDT

Shromáždění členů SDT dne 22.11.2012 v Roztokách u Prahy zvolilo nové Prezidium SDT, resp. jeho volenou část pro funkční období 2013 - 2015.

Složení nového Prezidia SDT:
1. prof. Miroslav Svítek, Fakulta dopravní ČVUT v Praze
2. Roman Srp
3. Jan Kotík, ČSAD SVT Praha
4. Jiří Bartoň, Rebut
5. Ondřej Zaoral, Inoxive

Prezidium následně na svém prvním zasedání zvolilo prof. Miroslava Svítka prezidentem SDT, viceprezidentem se stal Roman Srp.

Za účelem vyvážení počtu VIP členů Prezidium SDT kooptovalo šestého člena Prezidia, kterým se stal pan Martin Pípa z Centra dopravního výzkumu. Shromáždění členů SDT tuto kooptaci následně potvrdilo.

Členy Revizní komise SDT byli zvoleni:
1. Otto Havle, FCC Průmyslové systémy
2. Jiří Matějec
3. Filip Týc, ÚAMK

Revizní komise na svém prvním zasedání zvolila svým předsedou pana Jiřího Matějce.

Shromáždění členů SDT

Dne 22.11.2012 od 15 hodin se v hotelu Academic v Roztokách u Prahy uskuteční Shromáždění členů SDT. Shromáždění bude volit nové Prezidium a Revizní komisi SDT. Podrobné informace o průběhu Shromáždění naleznete od 15.11.2012 na webu SDT v sekci jen pro členy.

5. ročník odborné konference Veřejná doprava ON-LINE
v rámci veletrhu CZECHBUS

Dne 15. listopadu 2012 se na holešovickém Výstavišti v Praze uskuteční 5. ročník konference Veřejná doprava ON-LINE, opět v rámci středoevropského veletrhu autobusů a autobusové dopravy CZECHBUS.
Účastníci konference se mohou dovědět více o možnostech dnešních ITS technologií ve veřejné dopravě i společném úsilí, které stát, objednatelé veřejné dopravy, dodavatelé ITS a VaV sektor investují do vzájemné koordinace směřující k budoucí standardizaci a interoperabilitě informačních a odbavovacích systémů ve veřejné dopravě. Další informace a možnost registrace naleznete na stránkách konference zde.

SDT partnerem mezinárodního projektu EASY OBU

SDT a ČVUT v Praze se během léta v roce 2012 staly partnery mezinárodního vědecko-výzkumného projektu EASY OBU, který zadala a spolufinancuje European GNSS Agency prostřednictvím programu FP7 Evropské komise. Cílem projektu je vývoj, ověření funkčních vlastností a průzkum možného uplatnění na trhu specifického systému ITS, který by uspokojil poptávku některých aplikací a služeb vyžadujících lokalizaci vozidel, osob a zboží s vyšší odolností proti výpadku signálu satelitní navigace. Více informací o pracovní skupině naleznete zde.
Oficiální stránky projektu EASY OBU naleznete zde.

Fotografie s dopravní tematikou
Na vzdělávacím portálu Telematika.cz byly pro potřeby členské základny SDT umístěny ilustrační fotografie s dopravní tematikou. Přístupové údaje jsou shodné s přístupovými údaji pro členy SDT. Fotografie jsou členům SDT k dispozici ve webové kvalitě bezplatně. Fotografie v tiskové kvalitě mohou členové SDT získat za poplatek 200 Kč za fotografii. V případě zájmu kontaktujte sekretariát SDT.

Plánování, výstavba a využití ITS ve vztahu k aktuálnímu záměru modernizace dálnice D1

Pracovní skupina SDT připravila a Prezidium sdružení schválilo na základě Ideového odpoledne SDT pořádaného v Praze dne 11. 4. 2012 poziční dokument k plánování, výstavbě a využití ITS ve vztahu k modernizaci dálnice D1. Text pozičního dokumentu naleznete zde.

9. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba & technologie 2011
Společnost TOP EXPO CZ pořádá již 9. ročník soutěže Česká dopravní stavba & technologie 2011. Cílem soutěže je profesionální prezentace oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. Do soutěže mohou být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné stavební objekty a technologie, které byly uvedeny do provozu na území ČR v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Uzávěrka přihlášek je 30. 3. 2012! Podrobné informace o soutěži naleznete zde.
Podpořte IDOS v soutěži o nejlepší evropský multimodální plánovač cest
Evropská komise pořádá soutěž o nejlepší integrovaný multimodální a přeshraniční plánovač cest. Mezi dvanácti vybranými, kteří postoupily do druhého kola, je také český IDOS. Více informací k soutěži, která potrvá do 13.1.2012, naleznete zde. Hlasovat (a podpořit IDOS) můžete zde.
Door-to-Door Seamless Mobility & Public Transportation Management
Ve čtvrtek 1.12.2011 se v Pražském domě v Bruselu uskutečnilo české ITS forum nazvané Door-to-Door Seamless Mobility & Public Transportation Management. Více informací o akci, sborník přednášek, závěry fóra a další naleznete zde.
CZECHBUS 2011 – Středoevropský veletrh autobusů a autobusové dopravy
Ve dnech 3. - 5. listopadu 2011 se na holešovickém Výstavišti v Praze uskuteční podzimní veletrh autobusů a hromadné dopravy CZECHBUS 2011. Informace o veletrhu naleznete zde.
IT-Trans: Mezinárodní konference a veletrh informačních technologií pro veřejnou dopravu
Ve dnech 15. - 17. 2. 2012 bude německé Karlsruhe po dvou letech opět hostit mezinárodní konferenci s veletrhem informačních technologií pro veřejnou dopravu IT-Trans. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě zde.
SDT Off Road Party spojené s Members Networking Meeting
Dne 28.6.2011 se uskutečnilo SDT Off Road Party spojené s Members Networking Meeting v Hummer centru v Praze. Přednášky z Networking workshopu jsou ke stažení zde. Fotogalerii naleznete zde. Sponzorem Off Road atrakcí byla společnost HUMMER CENTRUM.
Závěry z jednání reprezentace zaměstnavatelů průmyslu, stavebnictví a dopravy
4. května 2011 proběhlo setkání vrcholných zástupců Svazu průmyslu a dopravy České republiky, Svazu dopravy České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, ČESMAD BOHEMIA, Asociace PPP, Sdružení pro dopravní telematiku a Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Závěry tohoto jednání naleznete zde.
8. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba & technologie 2010
Společnost TOP EXPO CZ pořádá již 8. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba & technologie 2010. Do soutěže mohou být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné stavební objekty a technologie, které byly uvedeny do provozu v období od 1.1.2010 do 31.12.2010. Termín pro podání přihlášek je 9.5.2011. Tisková zpráva je ke stažení zde. Podrobné informace o soutěži jsou zde.
Seminář Podvýboru pro dopravu PSP ČR
Dne 8.3.2011 se konal seminář Podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru PSP ČR na téma: Zkušenosti se zavedením mýta v ČR a na Slovensku. Na semináři vystoupil s příspěvkem viceprezident SDT Roman Srp. Příspěvek ke stažení zde.
6. poziční dokument SDT
Prezidium SDT schválilo text pozičního dokumentu týkajícího se potřeby dopravních dat – Dopravní data: nutná podmínka efektivního dopravního systému v ČR.
4. České dopravní fórum
Společnost TOP EXPO CZ ve spolupráci s SDT uspořádala dne 2. 2. 2011 již 4. České dopravní fórum – Jak změní informační technologie dopravu ČR a EU? Informace o akci včetně archivu přednášek a fotogalerie naleznete zde.
Česko-Německé Fórum o možnostech vzájemně výhodné spolupráce v ITS
Fórum se konalo ve dnech 16. - 17. 12. 2010 v Praze, podrobnosti zde.
1st Space Technology Course
Komplexní a praktický kurz o kosmických technologiích se konal na FD ČVUT v období 1. 11. - 10. 12. 2010. Více informací zde.
Základní technické parametry systémů pro elektronické odbavení cestujících ve veřejné dopravě (EOC)

Sdružení pro dopravní telematiku připravilo unikátní doporučení Základních technických parametrů systémů EOC (ZTP EOC), které má sloužit zadavatelům zakázek a uživatelům systémů EOC jako výchozí technický podklad, a to do doby, než bude k dispozici Národní standard interoprability EOC; na potřebu vzniku standardu poukazuje 5. poziční dokument SDT.

5. poziční dokument SDT
Prezidium SDT schválilo další poziční dokument – Rozvoj elektronických odbavovacích systémů pro cestující ve veřejné dopravě v ČR.
4. poziční dokument SDT

Prezidium SDT schválilo další poziční dokument SDT – Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR.

Poziční dokumenty SDT

Prezidium SDT schválilo Strategii udržitelného financování páteřní silniční sítě v ČR a Zadávání zakázek na dodávku dopravní telematiky – další poziční dokumenty SDT, které navazují na Manifest rozvoje ITS v ČR do roku 2020.

Směrnice ITS - 2010/40/EU
V Úředním věstníku Evropské unie byla publikována směrnice č. 40 ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy. Směrnice je ke stažení zde.
Manifest rozvoje ITS v ČR v Dopravních novinách

V Dopravních novinách č. 24 byl uveřejněn článek s názvem „SDT nastínilo vizi rozvoje dopravní telematiky do roku 2020". Celý článek ke stažení zde.

Soutěž ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE ROKU 2009
V úterý 25.5.2010 byly v Betlémské kapli v Praze uděleny tituly soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE ROKU 2009, v jejíž porotě zasedal také prezident našeho sdružení prof. Miroslav Svítek. Závěrečná zpráva včetně výsledků soutěže je ke stažení zde.
Soutěž o nejlepší diplomovou práci
Byla vyhlášena soutěž o nejlepší diplomovou práci z oborů doprava a dopravní stavitelství, ročník 2009. Více o soutěži a možnostech přihlášení zde.
Memorandum o vzájemné spolupráci
Sdružení pro dopravní telematiku a Česká asociace ogranizátorů veřejné dopravy (ČAOVD) uzavřely dne 9.3.2010 v Praze memorandum o vzájemné spolupráci při zajištění kompatibility a interoperability elektronických platebních systémů ve veřejné dopravě. Text memoranda zde.
Manifest rozvoje ITS v ČR
Sdružení pro dopravní telematiku (SDT, ITS&S) přichází s iniciativou Manifest rozvoje ITS v ČR s cílem formulovat klíčové směry rozvoje a implementace dopravní telematiky do roku 2020, identifikovat hlavní překážky rozvoje a navrhnout způsoby jejich odstranění. Aktuální verze dokumentu je ke stažení zde.
Elektronické platby v dopravě 2010
4. ročník odborné konference o aplikaci telematiky v oblasti systémů pro odbavení cestujících ve veřejné dopravě se uskuteční 9. 3. 2010 v Praze.
Partneři a sponzoři:

 
více…
CVIS Workshop
Odborný seminář o kooperativních systémech, jejich potenciálu při zvyšování bezpečnosti silničního provozu a řízení silniční dopravy ve městech se uskuteční 10. 3. 2010 v Praze.
více…

!!! ZMĚNA ADRESY KANCELÁŘE SDT !!!

Nová adresa kanceláře SDT je následující:

Sdružení pro dopravní telematiku
areál KONVIKT
Bartolomějská 11 (nebo Konviktská 24, areál má 2 vchody)
110 00 Praha 1
Adresa sídla SDT se nemění, i nadále zůstává:
Sdružení pro dopravní telematiku
nám. Franze Kafky 7
110 00 Praha 1
Poštovní korespondenci lze zasílat na všechny výše uvedené adresy.
Nové telefonní a faxové spojení na kancelář SDT:
tel.: +420 226 207 111
fax: +420 226 207 110
V případě potřeby nás, prosím, kontaktujte na mobilním telefonním čísle:
+420 725 196 999 - Lenka Kyselková
+420 603 420 614 - Roman Srp
!!! Prosím od tohoto okamžiku nezasílejte poštu ani nevolejte na adresu
Ohradní 65, 140 00 Praha 4.
Shromáždění delegátů SDT pořádané v Roztokách u Prahy dne 1.12.2009 zvolilo nové prezidium SDT a revizni komisi pro funkční období 2010 - 2012. Uvedené orgány SDT budou pracovat v následujícím složení:
Prezidium:
prof. Miroslav Svítek, prezident
Roman Srp, vice-prezident
Filip Linhart
prof. Alica Kalašová
Jan Kotík
Revizní komise:
Jíří Matějec, předseda
Otto Havle
Filip Týc
Zasedání ITS Nationals, Praha, 15.-16.10.2009
Výroční meeting & workshop Platformy národních ITS asociací
Na pozvání SDT a za finanční participace člena SDT Kapsch Telematic Services se v hotelu KCP Holiday Inn v Praze uskutečnilo výroční setkání ITS Nationals.
Program workshopu je zde.
Seznam účastníků je zde.
Přednášky jsou zde.
Oficiální poděkování ERTICO naleznete zde.
Informace o ITS Nationals zde.
Czech Telematic Autumn in Bulgaria 2009
Sdružení pro dopravní telematiku ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Sofii a Ministerstvem zahraničních věcí uspořádalo dne 28.10.2009 v rámci projektu České technologie v infrastruktuře Bulharska další ročník proexportní telematické konference. Podobně jako předcházející dva ročníky vzbudila i konference mimořádnou pozornost bulharské strany a vytvořila předpoklady pro další úspěšné obchodní působení českého telematického průmyslu.
Program letošního ročníku zde.
Přednášky letošního ročníku zde.
Informace o Czech Telematic Autumn 2008 zde.
ASE Prague 2009, XXII. celosvětový kongres účastníků vesmírných letů
Sdružení pro dopravní telematiku zajišťuje pořádání kongresu ASE Prague 2009, XXII. celosvětového kongresu účastníků vesmírných letů, který se uskuteční ve dnech 4.10. - 10.10. 2009 v Praze a dalších městech ČR.
VIP partner:
Generální partner: Stříbrný partner:
 
Sponzoři:
více…

TELEMATIKA pro regionální dopravu 2009, 1. a 2. října 2009

4. ročník odborné konference
konferenční sál Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23

více...

Executive Committee of Association of Space Explorers (ASE) v Praze
1. - 5. 6. 2009
Sdružení pro dopravní telematiku společně s ČVUT v Praze a kanceláří europoslance Vladimíra Remka uspořádalo ve dnech 1. - 5. 6. 2009 v Praze setkání výkonného výboru ASE – asociace účastníků vesmírných letů.
Setkání se zúčastnili astronauté Karol Bobko (USA), Reinhold Ewald (Německo), Chris Hadfield (Kanada), ASE EXCOM prezident, Alexej Leonov (Rusko), Vladimír Remek (ČR), Richard Richards (USA), Viktor Savinykh (Rusko), Jurij Usachev (Rusko) a Charles Walker (USA).
Cílem pobytu astronautů v ČR byla mimo jiné příprava XXII. mezinárodního kongresu ASE Prague 2009, který se uskuteční ve dnech 4. - 10. 10. 2009 v Praze. Astronauté v rámci pobytu v Praze navštívili ČVUT v Praze, kde hovořili se studenty a profesory. Další informace:
www.fel.cvut.cz
www.aeroweb.cz
http://halmil.blog.cz/0906/leonov-a-spol-v-praze
http://digiweb.ihned.cz

EATIS 2009 Prague

4. ročník Euro-americké konference o telematice a informačních systémech se uskuteční ve dnech 3. - 5.6.2009 v Praze.

více...

ITS Prague '09

6. ročník mezinárodního kongresu o inteligentních dopravních systémech se uskuteční ve dnech 30.3.- 1.4.2009 v Praze.

více...

ROSALINE 2009 Bratislava

1. ročník mezinárodního kongresu o bezpečnosti v silniční dopravě se uskuteční ve dnech 20. - 22.4.2009 v Bratislavě.

více...

Elektronické platby v dopravě 2009
3. ročník odborné konference o aplikaci telematiky v oblasti systémů pro odbavení cestujících ve veřejné dopravě se uskuteční 24.2.2009 v Praze.
Partneři a sponzoři:

 
více…

Nové grafické ztvárnění loga SDT a ITS&S.Loga jsou ke stažení v sekci jen pro členy.

Sekce webu „Jen pro členy”

Byla založena nová sekce webu informacemi jen pro členy SDT. Pro přístup k informacím je třeba nejprve se přihlásit a poté kliknout na tlačítko „Jen pro členy”. Pokud jste od kanceláře SDT neobdrželi heslo, kontaktujte prosím Lenku Kyselkovou.

více...

Změna názvu sdružení!

Sdružení pro dopravní telematiku na svém shromáždění delegátů dne 6.11.2008 v Kurdějově v rámci úpravy stanov změnilo název sdružení tak, že z názvu sdružení vypadlo „ČR resp. Czech Republic”. Aktuální název sdružení = SDT / Sdružení pro dopravní telematiku a v angličtině ITS&S / Intelligent Transport systems & Services. SDT tímto krokem mj. reaguje na česko-slovenské složení členské základny sdružení.

Satellite navigation & communications on railways

V pondělí dne 6.10.2008 se v Drážďanech uskuteční mezinárodní odborný workshop pod názvem Satellite navigation & communications on railways. Workshop pořádá za podpory Sdružení pro dopravní telematiku Ministerstvo dopravy ČR v rámci iniciativy Galileo User Forum (GUF).

více...

ITS Bratislava 2008

3. ročník mezinárodní odborné konference ITS Bratislava 2008 o implementaci a využití informačních a komunikačních systémů v dopravě na Slovensku a v Čechách pořádané Sdružením pro dopravní telematiku a T&P se uskuteční ve dnech 10.-11.9.2008 v Bratislavě.

více…

Český telematický podzim v Bulharsku, 17. 9. 2008
Odborná konference a doprovodná výstava o inteligentních dopravních systémech a praktických možnostech českého průmyslu a telematiky v oblasti utilit. 2. ročník konference navazující na ITS Sofia Czech Days 2007.
Partneři:
více…

Space Industry Day, 29.7.2008

Dovolujeme si Vás jménem Ministerstva dopravy ČR, společnosti EADS Astrium a oborových průmyslových asociací pozvat na odbornou konferenci zaměřenou na možnosti zapojení českých firem do evropské kosmické spolupráce, která se pod názvem Space Industry Day uskuteční v úterý 29.7.2008 v Praze v prostorách Ministerstva dopravy.

více...

SIRWEC, 14. - 16.5.2008

SDT poskytuje záštitu Mezinárodní konferenci SIRWEC (Standing International Road Weather Commission) o dopravní meteorologii pořádané letos v Praze ČHMU a ŘSD ČR.

více...

SDT vystavuje na veletrhu INTERTRAFFIC 2008 Amsterdam
Výstavní stánek SDT naleznete v Hale 1 (Evropa) pod číslem 01.501C, v rámci tzv. ITS/IPTS Plaza prostoru, hned vedle partnerské holandské asociace Connekt.
Czech Tolling Experience Workshop
Na úterý dne 1.4. od 12.00 - 13.15 hodin připravuje SDT pro posluchače doprovodného konferenčního programu na INTERTRAFFIC 2008 seminář o přípravě, výstavbě, provozu a perspektivách českého mýtného systému. Cílem semináře je na konkrétním příkladu prezentovat kompetence českého dopravně telematického průmyslu. Více informací a možnost registrace zde.
Czech ITS Cocktail
Ve čtvrtek 3.4.2008 můžete zavítat na malý koktejl, který od 16.00 pořádáme u výstavního stánku SDT. Budete mít možnost setkat se nejen s námi, ale především s řadou zajímavých zahraničních hostů.
2.4.2008
Přednášky z workshopu naleznete zde.
3.4.2008
Fotografie z workshopu a fotografie stánku SDT naleznete zde.
NavAge 2008, 26. - 28. 3. 2008
SDT spolupořádá druhý ročník mezinárodní konference NavAge '08, která se pod záštitou Parlamentu ČR, Vlády ČR a Ministerstva dopravy ČR uskuteční ve dnech 26. - 28. 3. 2008 v Praze a jejímž hlavním tématem bude navigace a lokalizace pohybu vozidel, osob a zboží v zemích evropského společenství. Součástí letošní NavAge '08 bude také zasedání X. Evropské meziparlamentární konference o vesmíru (EISC), které se bude zabývat součinností evropských projektů Galileo a GMES a jejím využití pro aplikace a služby.
Partneři a sponzoři:
Vystavovatelé:
více…

Elektronické platby v dopravě, 21.2.2008

SDT pořádá 2. ročník odborné konference o aplikaci telematiky v oblasti systémů pro odbavení cestujících ve veřejné dopravě. Konference je určena především zástupcům veřejné správy, měst a obcí, zákonodárné a výkonné moci, dopravních podniků, profesních sdružení a organizací a médií.

více…

Český satelitní mýtný den, 25. 10. 2007

Sdružení pro dopravní telematiku a TECHNOLOGIES&PROSPERITY pořádají za podpory Fakulty dopravní ČVUT v Praze a Ministerstva dopravy ČR v reprezentačních prostorách Malostranského paláce odborný seminář spojený s praktickou ukázkou využití satelitní navigace pro elektronické mýtné systémy. Cílem odborného semináře je demonstrovat praktické možnosti využití satelitní navigace v rámci projektů elektronického zpoplatnění pozemních komunikací ve městech a na silnicích všech tříd.

Generální partner:
Partneři:
více...

ITS Sofia 2007 - Czech Days, 20. - 21. 9. 2007

Pod záštitou českého velvyslance v Bulharsku, bulharského ministra dopravy a prezidenta vědecko-technické unie pro dopravu proběhne prezentace českého dopravně telematického průmyslu v oblasti silniční dopravy, firemních aplikací a logistiky.

Ve spolupráci s:
více...

Stanovisko SDT k výběru auditora mýtného systému

SDT zaslalo své vyjádření k zadání VZ „Měření, sběr a vyhodnocování dat o provozu na vybraných úsecích pozemních komunikací se zpoplatněným provozem za účelem kontroly účinnosti systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací na území České republiky“

text dopisu

ITS Bratislava 2007, 11. - 12. 9. 2007

Mezinárodní odborná konference, doprovodná výstava a workshop. Konference navazuje na loňský úspěšný projekt E-Toll Slovakia 2006 o elektronických poplatcích.

profil konference...

Sixth eSafety Observers Regional Meeting

12. června 2007 proběhlo v Brně setkání účastníků iniciativy eSafety. Členové SDT přispěli k obsahové náplni setkání s cílem představit české aktivity v této oblasti.

prezentace zde

Konference ITS Prague ’07

Na stránkách konference je k dispozici aktualizovaný elektronický sborník přednášek, který je přístupný účastníkům konference.
Přístupové kódy obdrží účastníci emailem.

více...

Předběžná dohoda o spolupráci SDT s asociací ITS Polsko, květen 2007.

Předmětem této smlouvy je rozvoj vzájemných vztahů mezi ITS Polsko a SDT.

foto

Rámcová dohoda o spolupráci SDT s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, květen 2007.

Předmětem této smlouvy je rozvoj vzájemných vztahů mezi AMSP ČR a SDT v oblasti získávání a vzájemného předávání informací týkající se rozvoje podnikatelského prostředí se zvláštním zřetelem na segment malých a středních podniků a živnostníků.

foto

eSafety Brno, 12.6. 2007

Šesté regionální setkání iniciativy eSafety
Výšková budova BVV, sál 102

pozvánka
program

TELEMATIKA pro regionální dopravu 2007, 18. – 19. 6. 2007

II. ročník odborné konference
Plzeň - reprezentační prostory Plzeňského Prazdroje

více...

ITS for Road Traffic Management in Europe, 14. - 15.6. 2007

Atraktivní kurs pro managery a decision-makery
ROMANSE Traffic Control Centre and University of Southampton

podrobnosti a přihláška zde