Dopravní telematika

Dopravní telematika (inteligentní dopravní systémy a služby - ITS) integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících odvětvích (ekonomika, teorie dopravy, systémové inženýrství, atd.) tak, aby se pro stávající dopravní infrastrukturu zajistily moderní systémy řízení dopravních a přepravních procesů (zvýšily se přepravní výkony a efektivita dopravy, stoupla bezpečnost dopravy, zvýšil se komfort přepravy, atd.).

Základním cílem dopravní telematiky je nabízet uživatelům dopravy inteligentní služby, které je nutno sledovat v několika rovinách:

služby pro cestující a řidiče (uživatelé) - například informace o dopravních cestách, o dopravních spojích, dopravní informace prezentované řidičům prostřednictvím informačních systémů na dálnicích, dopravní informace presentované prostřednictvím rádia, televize nebo Internetu, informace zasílané řidičům do automobilů (dynamická navigace, kongesce atd.), služby mobilních operátorů, atd.
služby pro správce infrastruktury (správci dopravních cest, správci dopravních terminálů) - sledování kvality dopravních cest, řízení údržby dopravní infrastruktury, sledování a řízení bezpečnosti dopravního provozu, ekonomika dopravních cest, atd.
služby pro provozovatele dopravy (dopravci) - volba dopravních cest a nejvýhodnějších tras, řízení oběhu vozidlového parku, dálková diagnostika vozidel, dodávka náhradních dílů, atd.
služby pro veřejnou správu - napojení systémů dopravní telematiky na informační systémy veřejné správy (ISVS), sledování a vyhodnocování přepravy osob a nákladů, řešení financování dopravní infrastruktury (fond dopravy), nástroje pro výkon dopravní politiky měst, regionů, státu, atd.
služby pro bezpečnostní a záchranný systém (IZS - integrovaný záchranný systém) propojení systémů dopravní telematiky na integrovaný záchranný systém a bezpečnostní systémy státu, zabezpečení lepšího organizování zásahů při likvidaci havárií, nehod, zvýšení prevence proti vzniku mimořádných událostí s ekologickými důsledky, atd.
služby pro finanční a kontrolní instituce (pojišťovny, leasingové společnosti, atd.) - elektronická identifikace vozidel a nákladů, sledování a vyhledávání odcizených vozidel, elektronické platby za poskytnuté ITS služby, atd.

Výsledkem koncepčního propojení jednotlivých subsystémů dopravní telematiky vzniká informační nástavba nad dopravou, která umožní implementovat stejné řídící nástroje pro toto síťové odvětví, jako je tomu dnes např. u řízení výrobních podniků (sledování nákladů, vznik samostatných nákladových středisek, atd.). Znalost ekonomických procesů spojených s dopravou usnadní výkon státní dopravní politiky a nabídne smysluplnou investiční strategii v tomto odvětví.

Dopravní telematika v tomto pojetí může nabídnout jasná, kontrolovatelná a transparentní pravidla pro vstup privátních investorů do dopravní infrastruktury (včetně vlastních prostředků dopravní telematiky).

Mezi základní komponenty dopravně-telematických systémů patří následující oblasti:

Elektronické platby (platby za ITS služby, za použití infrastruktury, dopravního prostředku atd.)
Management bezpečnostních a záchranných opatření (management nehod, management záchranných a bezpečnostních vozidel, sledování nebezpečných nákladů, atd.)
Management dopravních procesů (plánování dopravy, řízení dopravy, management údržby dopravní infrastruktury, atd.)
Management veřejné osobní dopravy (integrované dopravní systémy, státní správa atd.)
Podpora při řízení dopravních prostředků (proti-srážkové systémy, noční vidění, atd.)
Podpora mobility občanů (před-cestovní informace, osobní informační a navigační služby, atd.)
Podpora dohledu nad dodržováním předpisů (činnost správních úřadů,policie atd.)
Management nákladní dopravy a přepravy (management přepravy nákladů, řízení nákladních dopravních prostředků)
Dopravně-přepravní databáze (ITS datový registr, dopravní informační databáze, atd.)
Dokumenty

Některé dokumenty jsou přístupné ke stažení pouze registrovaným uživatelům.
Volební řád SDT