Produktový navigátor
Vítejte v produktovém navigátoru SDT, který Vám pomůže v orientaci v uceleném produktovém portfoliu členské základny našeho sdružení. Pro seznam členských firem seřazený podle abecedy klikněte zde. Pro číselník kategorií Produktového navigátoru klikněte zde. Pro další informace kontaktujte sekretariát SDT.
Obor dopravní telematiky (ITS):
               
 
Společnost
Jméno a příjmení
Email
Internetové stránky
ALMAPRO, s. r. o.
Ing. Zdeněk Pliška
pliska@almapro.cz
www.almapro.cz
AŽD Praha, s.r.o.
Patrik Reiniš
reinis.patrik@azd.cz
www.azd.cz
Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o.
Ing. Alexander Ballek
ballek@bid.sk
www.bid.sk
Brněnské komunikace a. s.
Ing. Roman Nekula, MBA
nekula@bkom.cz
www.bkom.cz
CAMEA, spol. s r.o.
Ing. Pavel valenta
p.valenta@camea.cz
www.camea.cz
CE-Traffic, a.s.
Ing. Jiří Novobilský
jiri.novobilsky@ce-traffic.com
www.ce-traffic.com
CEDA Maps a.s.
Mgr. Radovan Prokeš
prokes@ceda.cz
www.ceda.cz
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Ing. Martin Bambušek
martin.bambusek@cdv.cz
www.cdv.cz
CGI IT Czech Republic s.r.o.
Ing. Tomáš Ambrož
tomas.ambroz@cgi.com
www.cz.cgi.com
COFI s.r.o.
Jan Polák
jan.polak@cofi.cz
www.cofi.cz
ConSalt s.r.o.
Ing. Aleš Lebl
lebl@consalt.cz
www.consalt.cz
CROSS Zlín, a.s.
Ing. Tomáš Juřík
jurik@cross.cz
www.cross.cz
ČD - Informační Systémy, a.s.
Ing. Tomáš Vacek
tomas.vacek@cdis.cz
www.cdis.cz
ČD-Telematika a.s.
Ing. David Wolski
david.wolski@cdt.cz
www.cdt.cz
Československá obchodní banka, a.s.
Ing. Jan Kubíček
jakubicek@csob.cz
www.csob.cz
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Ing. David Švingr
svingr@svt.cz
www.svt.cz
ČVUT - Fakulta Dopravní
Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
hrubes@fd.cvut.cz
www.fd.cvut.cz
Deloitte Advisory, s.r.o.
Ing. Lukáš Filip
lfilip@deloittece.com
www.deloitte.cz
Denali Advisory, a. s.
Petr Stiegler
petr.stiegler@denaliadvis.cz
www.denaliadvis.cz
Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.
Ing. Jiří Vodrážka
vodrazka@dpp.cz
www.dpp.cz
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Ing. Milan Hanzal
hanzal.m@dpmcb.cz
www.dpmcb.cz
DTS-Praha a. s.
Ing. Cyril Poukar
cpoukar@dtspraha.cz
www.dtspraha.cz
ELTODO, a.s.
Ing. Libor Povejšil
povejsill@eltodo.cz
www.eltodo.cz
EM TEST ČR spol. s.r.o.
Ing. Radek Orság
r.orsag@emtest.cz
www.emtest.biz/cz/
evolving systems consulting, s.r.o.
Ing. Richard Sysala
Richard.Sysala@evolvsys.cz
www.evolvsys.cz
FCC Průmyslové systémy, s.r.o.
Ing. Otto Havle, CSc.
havle@fccps.cz
www.fccps.cz
GLOBAL ASSISTANCE a.s.
Jiří Machovec
machovec@1220.cz
www.1220.cz
HBH Projekt, spol. s r.o.
Ing. Ivan Budík
i.budik@hbh.cz
www.hbh.cz
HERE Czech Republic s.r.o.
Ing. Martin Švec
martin.svec@here.com
www.here.com
ChanGroup s.r.o.
Jaroslav Chán
chan@changroup.cz
www.changroup.cz
CHAPS spol. s.r.o.
Ing. Tomáš Vacek
tomas.vacek@cdis.cz
www.chaps.cz
ICZ a.s.
Ing. Jiří Votruba
jiri.votruba@i.cz
www.i.cz
Ing. Ivo Herman, CSc.
Ing. Ivo Herman, CSc.
herman@herman.cz
www.herman.cz
Inoxive s.r.o.
Ing. Ondřej Zaoral, Ph.D.
ondrej.zaoral@inoxive.in
www.inoxive.in
INTENS Corporation s.r.o.
Ing. Martin Volný
volny@intens.cz
www.intens.cz
Kapsch Telematic Services s.r.o.
Ing. Karel Feix
karel.feix@kapsch.net
www.kapsch.cz
Kistler Eastern Europe s. r. o.
Tomáš Pospíšek
tomas.pospisek@kistler.com
www.kistler.com
KonekTel, a. s.
Ing. Michal Maurer, MBA
m.maurer@konektel.cz
www.konektel.cz
Koordinátor ODIS s.r.o.
Ing. Aleš Stejskal
ales.stejskal@kodis.cz
www.kodis.cz
KORDIS JMK, a.s.
Ing. Jiří Horský
jhorsky@kordis-jmk.cz
www.kordis-jmk.cz
Krajský úřad Pardubického kraje
Ing. Leoš Beran
leos.beran@pardubickykraj.cz
www.pardubickykraj.cz
Krajský úřad Zlínského kraje
Ing. Pavel Kavan
pavel.kavan@kr-zlinsky.cz
www.kr-zlinsky.cz
Magistrát města Brna, odbor dopravy
Ing. Nataša Lžičařová
lzicarova.natasa@brno.cz
www.brno.cz
Magistrát města České Budějovice
Michal Šram
sramm@c-budejovice.cz
www.c-budejovice.cz
MAVERICKS advokáti s. r. o.
Mgr. Ing. Jaroslav Menčík, LL.M.
jaroslav@mavericks.legal
www.mavericks.legal
Metrostav, a.s.
Radomír Zelenka
zelenkar@metrostav.cz
www.metrostav.cz
Mikroelektronika s.r.o.
Ing. Luboš Novotný
l.novotny@mikroelektronika.cz
www.mikroelektronika.cz
NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.
JUDr. Tomáš Nielsen
tnielsen@nielsenmeinl.com
www.nielsenmeinl.com
NTD group, a.s.
Ing. Jiří Longin
jiri.longin@ntd.cz
www.ntd.cz
O2 Czech Republic a.s.
Ing. Jiří Vítek
vitek.j@o2.cz
www.o2.cz
ODP-software spol. s.r.o.
Vladimír Matoušek
matousek@odp.cz
www.odp.cz
OLTIS Group a. s.
Ing. Jiří Čáp, Ph.D.
jiri.cap@oltisgroup.cz
www.oltisgroup.cz
Operátor ICT, a. s.
Jan Omelka
omelka.jan@operatorict.cz
www.operatorict.cz
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Ing. Jiří Ptáček, MBA
ptacek@pmdp.cz
www.pmdp.cz
PRAGOPROJEKT, a.s.
Jan Musil
musil@pragoprojekt.cz
www.pragoprojekt.cz
R ALTRA spol. s r.o.
Ing. Miroslav Šůstek
m.sustek@protank.cz
www.protank.cz
Rebut s.r.o.
Ing. Jiří Bartoň
barton@rebut.cz
www.rebut.cz
ROCON METEO spol. s r.o.
Ing. Miroslav Kleňha
m.klenha@rocon.cz
www.rocon.cz
ROPID
Ing. Jan Šimůnek
simunek.jan@ropid.cz
www.ropid.cz
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Vilém Podešva
podesva@rowanlegal.com
www.rowanlegal.com
ŘSD ČR
Ing. Roman Voříšek
roman.vorisek@rsd.cz
www.rsd.cz
Siemens Mobility, s.r.o.
Ing. Petr Klauda
petr.klauda@siemens.com
www.siemens.cz/mobilty
SPEL, a. s.
Tomáš Smolík
tsmolik@spel.cz
www.spel.cz
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Ing. Bruno Wertlen, PhD.
bruno.wertlen@swarco.com
www.swarco.com/stcz
ŠKODA AUTO a.s.
Doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
jaroslav.machan@skoda-auto.cz
www.skoda-auto.cz
T-MAPY spol. s r.o.
Mgr. Pavel Trhoň
pavel.trhon@tmapy.cz
www.tmapy.cz
T-Mobile Czech Republic a.s.
Ing. Lukáš Kovárník
lukas.kovarnik@t-mobile.cz
www.t-mobile.cz
Tam Tam Research, s.r.o.
Ing. Petr Bureš
petr.bures@tamtamresearch.com
www.tamtamresearch.com
Teco a.s.
Ing. Jaromír Klaban
klaban@tecomat.cz
www.tecomat.cz
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.
karel.pospisil@tsk-praha.cz
www.tsk-praha.cz
Technokom CZ s. r. o.
Andrey Bondarenko
baa@tk-nav.com
www.tk-nav.cz
Telprojekt, s.r.o.
Ing. Pavel Šulc
sulc@telprojekt.cz
www.telprojekt.cz
Tritium Systems, s.r.o.
Ing. Tomáš Šmerda, MBA
tomsmerda@tritiumsystems.cz
www.tritiumsystems.cz
ÚAMK a.s.
Ing. Oldřich Vaníček
oldrich.vanicek@uamk.cz
www.uamk.cz
Univerzita Pardubice
Ing. Tomáš Kučera
tomas.kucera@upce.cz
www.upce.cz
VARS BRNO, a.s.
Ing. Tomáš Miniberger
tomas.miniberger@vars.cz
www.vars.cz
Výskumný ústav spojov, n.o.
Ing. Aurel Ščehovič, CSc.
vus@vus.sk
www.vus.sk
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Ing. Martin Hájek
martin.hajek@vsb.cz
www.vsb.cz
XT-Card a.s.
Ing. Martin Rejzl
martin.rejzl@xt-card.cz
www.xt-card.cz
ZDAR, a. s.
Ing. Richard Latislav
latislav@zdar.cz
www.zdar.cz
Značky Praha s.r.o.
Ing. Michal Hajoš
m.hajos@znacky-praha.cz
www.znacky-praha.cz
Žilinská univerzita v Žilině
prof. Ing. Alica Kalašová, PhD.
kalasova@fpedas.uniza.sk
www.uniza.sk