Členství

Členem Sdružení pro dopravní telematiku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která uhradí členský poplatek nebo se stane Přidruženým členem a jejíž členství schválí prezidium SDT.

Výhody členství v SDT:

Jako člen SDT budete mít možnost účastnit se dění a aktivit pořádaných v rámci sdružení, viz o sdružení.
Budete v kontaktu s členskou základnou SDT s možností lehce navazovat aktuální obchodní vazby a partnerství. Můžete použít statut člena SDT jako argument při podpoře vašich obchodních aktivit.
Prostřednictvím prezidia SDT budete informováni o všech důležitých konferencích, kongresech, akcích, projektech nebo aktivitách týkajících se dopravní telematiky v ČR a v zahraničí. Budete v kontaktu s mezinárodními organizacemi např. ITS Nationals, ERTICO, ESA, PIARC, C16, UIC, EUROCONTROL a budete informováni o aktuálním dění v těchto organizacích.
Můžete se zúčastnit diskusních fór (pracovní skupiny), která reagují na aktuální stav technologií, legislativy či koncepcí ITS. Tato fóra mají podobný význam jako oborové komory v jiných odvětvích. Můžete se tak aktivně podílet na tvorbě stanovisek a prostřednictvím SDT máte možnost ovlivňovat dění v oblasti dopravní telematiky.
SDT pořádá semináře a konference, kde můžete jako člen SDT prezentovat své nabídky, řešení, produkty a naopak se můžete informovat o výsledcích ostatních společností v oboru dopravní telematiky.
Přihláška
Přihláška řádný člen
Přihláška přidružený člen
 
a