Kontakt

Sdružení pro dopravní telematiku, z. s.
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4-Podolí
IČ: 70818461
DIČ: CZ70818461
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 1, Na Poříčí 24, č.ú.: 581518683/0300
Kancelář SDT:
Jiří Tomrle
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4-Podolí
tel.: +420 725 196 999
e-mail: j.tomrle@sdt.cz
 
a