Pracovní skupiny

V rámci SDT vznikají a fungují pracovní skupiny, které řeší aktuální otázky z oblasti dopravní telematiky. Cílem pracovních skupin je, formou diskusní platformy, formovat jednotný postoj ITS průmyslu k danému tématu. Výstupem těchto jednání může být např. iniciace změny standardů nebo poradní stanovisko státní správě a veřejné samosprávě.

 
a