Dopravní telematika

Dopravní telematika (označována též jako Inteligentní dopravní systémy – ITS) integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících odvětví (ekonomika, teorie dopravy, systémové inženýrství atp.) tak, aby se pro stávající dopravní infrastrukturu zajistily moderní systémy řízení dopravních a přepravních procesů, tedy aby se využívala efektivněji a bylo možné zvýšit přepravní výkony, zvýšit bezpečnost dopravy a zlepšit komfort pro cestující apod.

Základním cílem dopravní telematiky je poskytovat uživatelům dopravy inteligentní služby, které lze dělit do několika kategorií:

Služby pro cestující a řidiče (uživatelé) – informace o stavu dopravní infrastruktury (uzavírky, kongesce, mimořádné události), informace o dopravních spojích, informace prezentované řidičům prostřednictvím informačních systémů na dálnicích a v městských aglomeracích (Zařízení pro provozní informace – ZPI, Liniové řízení dopravy – LŘD), aktuální dopravní informace v médiích (rádio, televize), poskytování dopravních informací řidičům přímo do vozidla (dynamická navigace, kooperativní systémy – C-ITS) apod.
Služby pro správce infrastruktury (správci dopravní infrastruktury, správci dopravních terminálů) – sledování kvality dopravní infrastruktury a její správy (technické i ekonomické), řízení údržby dopravní infrastruktury (letní, zimní), sledování a řízení bezpečnosti provozu atd.
Služby pro provozovatele dopravy (dopravci) – volba nejvýhodnější trasy (s ohledem na její profil či vliv na životní prostředí, dynamické řízení), sledování polohy vozidel a řízení oběhu vozového parku (dodržování předepsané údržby a přestávek), dálková diagnostika vozidel, preference vozidel MHD na křižovatkách atp.
Služby pro veřejnou správu – napojení ITS systémů na informační systémy veřejné správy (ISVS), sledování a vyhodnocování přepravy osob a nákladů (dodržování jízdních řádů veřejné dopravy, sledování dodržování předepsané trasy nebezpečných nákladů), řešení financování dopravní infrastruktury (elektronické mýto, elektronické dálniční kupony), nástroje pro výkon dopravní politiky měst, regionu i státu.
Služby pro integrovaný záchranný systém – propojení ITS systémů na IZS a bezpečnostní systémy státu, efektivní organizování zásahů při likvidaci havárií, nehod, zlepšení prevence vzniku mimořádných událostí, preference vozidel IZS na křižovatkách atp.
Služby pro finanční a kontrolní instituce (pojišťovny, leasingové společnosti atd.) – elektronická identifikace vozidel a nákladů, sledování a vyhledávání odcizených vozidel, elektronické platby za ITS služby atp.

Výsledkem systémové aplikace nástrojů dopravní telematiky je vznik informační nástavby nad dopravou, která umožní efektivní řízení a správu dopravní infrastruktury, dopravních procesů a ekonomicky výhodné využívání současných zdrojů – dopravní infrastruktury, dopravních prostředků atp.

 
a