Produktový navigátor
Vítejte v produktovém navigátoru SDT, který Vám pomůže v orientaci v uceleném produktovém portfoliu členské základny našeho sdružení. Pro seznam členských firem seřazený podle abecedy klikněte zde. Pro číselník kategorií Produktového navigátoru klikněte zde. Pro další informace kontaktujte sekretariát SDT.
Obor dopravní telematiky (ITS):
               
 
Společnost
Jméno a příjmení
Email
Internetové stránky
ALMAPRO, s. r. o.
Ing. Zdeněk Pliška
pliska@almapro.cz
www.almapro.cz
AŽD Praha, s.r.o.
Patrik Reiniš
reinis.patrik@azd.cz
www.azd.cz
Brněnské komunikace a. s.
Ing. Roman Nekula, MBA
nekula@bkom.cz
www.bkom.cz
CAMEA, spol. s r.o.
Ing. Pavel valenta
p.valenta@camea.cz
www.camea.cz
CE-Traffic, a.s.
Ing. Jiří Novobilský
jiri.novobilsky@ce-traffic.com
www.ce-traffic.com
CEDA Maps a.s.
Mgr. Radovan Prokeš
prokes@ceda.cz
www.ceda.cz
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Ing. Martin Bambušek
martin.bambusek@cdv.cz
www.cdv.cz
CITYA mobility s.r.o.
Dominik Janík
dominik@citya.io
www.citya.io
ConSalt s.r.o.
Ing. Aleš Lebl
lebl@consalt.cz
www.consalt.cz
CROSS Zlín, a.s.
Ing. Tomáš Juřík
jurik@cross.cz
www.cross.cz
ČD - Informační Systémy, a.s.

www.cdis.cz
ČD-Telematika a.s.
Ing. David Wolski
david.wolski@cdt.cz
www.cdt.cz
Československá obchodní banka, a.s.
Ing. Jan Kubíček
jakubicek@csob.cz
www.csob.cz
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Ing. David Švingr
svingr@svt.cz
www.svt.cz
ČVUT - Fakulta Dopravní
Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
hrubes@fd.cvut.cz
www.fd.cvut.cz
Deloitte Advisory, s.r.o.
Ing. Lukáš Filip
lfilip@deloittece.com
www.deloitte.cz
Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.
Ing. Jiří Vodrážka
vodrazka@dpp.cz
www.dpp.cz
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Ing. Milan Hanzal
hanzal.m@dpmcb.cz
www.dpmcb.cz
DTS-Praha a. s.
Ing. Cyril Poukar
cpoukar@dtspraha.cz
www.dtspraha.cz
ELA Blockchain Services a.s.
Ing. Otto Havle
havle@elachain.cz
www.elachain.cz
ELTODO, a.s.
Ing. Libor Povejšil
povejsill@eltodo.cz
www.eltodo.cz
evolving systems consulting, s.r.o.
Ing. Richard Sysala
Richard.Sysala@evolvsys.cz
www.evolvsys.cz
HERE Czech Republic s.r.o.
Ing. Martin Švec
martin.svec@here.com
www.here.com
ChanGroup s.r.o.
Jaroslav Chán
chan@changroup.cz
www.changroup.cz
CHAPS spol. s.r.o.
Ing. David Švingr
svingr@chaps.cz
www.chaps.cz
Ing. Ivo Herman, CSc.
Ing. Ivo Herman, CSc.
herman@herman.cz
www.herman.cz
Inoxive s.r.o.
Ing. Ondřej Zaoral, Ph.D.
ondrej.zaoral@inoxive.in
www.inoxive.in
INTENS Corporation s.r.o.
Ing. Martin Volný
volny@intens.cz
www.intens.cz
Kistler Eastern Europe s. r. o.
Michal Izák
michal.izak@kistler.com
www.kistler.com
Koordinátor ODIS s.r.o.
Ing. Aleš Stejskal
ales.stejskal@kodis.cz
www.kodis.cz
KORDIS JMK, a.s.
Ing. Jiří Horský
jhorsky@kordis-jmk.cz
www.kordis-jmk.cz
Krajský úřad Pardubického kraje
Ing. Leoš Beran
leos.beran@pardubickykraj.cz
www.pardubickykraj.cz
Krajský úřad Zlínského kraje
Ing. Pavel Kavan
pavel.kavan@kr-zlinsky.cz
www.kr-zlinsky.cz
Magistrát města Brna, odbor dopravy
Ing. Nataša Lžičařová
lzicarova.natasa@brno.cz
www.brno.cz
Magistrát města České Budějovice
Michal Šram
sramm@c-budejovice.cz
www.c-budejovice.cz
MEDIPO-SI, s.r.o.
Ing. Tomáš Vidomec, BA
t.vidomec@medipo.cz
www.medipo.cz
Metrostav TBR a.s.
Radomír Zelenka
radomir.zelenka@m-tbr.cz
www.m-tbr.cz
Mikroelektronika s.r.o.
Ing. Luboš Novotný
l.novotny@mikroelektronika.cz
www.mikroelektronika.cz
Mobility and Intelligence s.r.o.
Mgr. Marek Ščerba
marek.scerba@mai-systems.cz
www.mai-systems.cz
NTD group, a.s.
Ing. Jiří Longin
jiri.longin@ntd.cz
www.ntd.cz
O2 Czech Republic a.s.
Ing. Jiří Vítek
vitek.j@o2.cz
www.o2.cz
ODP-software spol. s.r.o.
Vladimír Matoušek
matousek@odp.cz
www.odp.cz
OLTIS Group a. s.
Ing. Jiří Čáp, Ph.D.
jiri.cap@oltisgroup.cz
www.oltisgroup.cz
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Ing. Jiří Ptáček, MBA
ptacek@pmdp.cz
www.pmdp.cz
PRAGOPROJEKT, a.s.
Jan Musil
musil@pragoprojekt.cz
www.pragoprojekt.cz
Prague Advanced Technology and Research lnnovation Center, a.s.
Ing. Lubomír Šembera
lubomir.sembera@patric.expert
www.patric.expert
R ALTRA spol. s r.o.
Ing. Miroslav Šůstek
m.sustek@protank.cz
www.protank.cz
Rebut s.r.o.
Ing. Jiří Bartoň
barton@rebut.cz
www.rebut.cz
ROCON METEO spol. s r.o.
Ing. Pavel Ryvola, MBA
ryvola@rocon.cz
www.rocon.cz
ROPID
Ing. Jan Šimůnek
simunek.jan@ropid.cz
www.ropid.cz
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Vilém Podešva
podesva@rowanlegal.com
www.rowanlegal.com
ŘSD ČR
Ing. Roman Voříšek
roman.vorisek@rsd.cz
www.rsd.cz
SPEL, a. s.
Tomáš Smolík
tsmolik@spel.cz
www.spel.cz
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Ing. Bruno Wertlen, PhD.
bruno.wertlen@swarco.com
www.swarco.com/stcz
Tam Tam Research, s.r.o.
Ing. Petr Bureš
petr.bures@tamtamresearch.com
www.tamtamresearch.com
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Martin Pípa
martin.pipa@tsk-praha.cz
www.tsk-praha.cz
Technokom CZ s. r. o.
Andrey Bondarenko
baa@tk-nav.com
www.tk-nav.cz
Telprojekt, s.r.o.
Ing. Pavel Šulc
sulc@telprojekt.cz
www.telprojekt.cz
totalTRANS s.r.o.
Martin Kubisa
mkubisa@totaltrans.eu
www.totaltrans.eu
Tritium Systems, s.r.o.
Ing. Tomáš Šmerda, MBA
tomsmerda@tritiumsystems.cz
www.tritiumsystems.cz
ÚAMK a.s.
Ing. Oldřich Vaníček
oldrich.vanicek@uamk.cz
www.uamk.cz
VARS BRNO, a.s.
Ing. Tomáš Miniberger
tomas.miniberger@vars.cz
www.vars.cz
VisionCraft s.r.o.
Robert Pinkas
pinkas@visioncraft.ai
www.visioncraft.ai
Westercom s.r.o.
Ing. Jakub Samek
samek@westercom.eu
www.westercom.eu
XT-Card a.s.
Ing. Martin Rejzl
martin.rejzl@xt-card.cz
www.xt-card.cz
Yunex, s.r.o.
Ing. Martin Němec
martin.nemec@siemens.com
www.yunextraffic.com
ZDAR, a. s.
Ing. Richard Latislav
latislav@zdar.cz
www.zdar.cz
Značky Praha s.r.o.
Ing. Michal Hajoš
m.hajos@znacky-praha.cz
www.znacky-praha.cz
Žilinská univerzita v Žilině
prof. Ing. Alica Kalašová, PhD.
kalasova@fpedas.uniza.sk
www.uniza.sk